Privacy Policy of This application

www.MyBook.vn cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản "Chính sách bảo mật" dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:
1.Thu thập thông tin cá nhân:
Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin nào của bạn
2.Quyền truy cập

Chúng tôi chỉ dùng quyền truy cập intenet


Thay đổi về chính sách

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của www.MyBook.vn cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối" bên dưới.


Contact information

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

By email: admin@mybook.vn

By phone: (+84) 888704704

By visiting this page on our website: mybook.vn

Latest update: March 06, 2019